تعهد به ایمنی :

شرکت مهندسی بهسازان فرنودحفار، در اجرای پروژه های عمرانی، خود را ملزم به رعایت ایمنی در کنار کیفیت می کند. در این راه علاوه بر بهره وری از نیروهای متخصص و باتجربه، اقدام به آموزش نیروهای انسانی در زمینه ایمنی کار می کند. همچنین به صورت دوره ای از نحوه کار ماشین آلات و نیروی انسانی بازدید کرده تا ایمنی در اجرا را بررسی کرده و با بهره وری از مسئول HSE و افسر HSE در پروژه های عمرانی، سطح ایمنی در اجرا را به حد مطلوب رسانده است. در این راه با تدوین دستورالعمل HSE برای شرکت، مدیران تا کارمندان و کارگران را ملزم به رعایت نکات ایمنی، بهداشت و محیط زیستس در پروژه می کند.