معرفی و اهداف :

چشم انداز شرکت مهندسی بهسازان فرنودحفار، فعالیت به عنوان شرکتی متخصص و کارآمد،متعهد و اخلاق مدار در زمینه های عمرانی است. این شرکت با هدف ارائه خدمات در بخش های مهندسی معدن (اکتشاف، استخراج و فرآوری) مهندسی عمران (احداث ساختمان و ابنیه با فناوری های نوین، احداث ره، پل، سد و تونب های انتقال آب و مترو) از مشاوره و طراحی تا اجرا تأسیس گردیده است. شرکت بهسازان فرنودحفار علاوه بر ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز، با در اختیار داشتن نیروهای مجرب و متخصص آماده انجام خدمات مختلف عمرانی و بازرگانی در بخش های مهندسی (Engineering)، ساخت (Construction)، تأمین و پشتیبانی (Procurement)، مدیریت پروژه (Management) و بهره برداری (Operation) میباشد.

علاوه بر آن می توان اهداف و چشم انداز را به صورت زیر بیان کرد:

  • احیا و ارتقاء رتبه های پیمانکاری و شناسا شدن این شرکت بعنوان یک شرکت ارزش آفرین

  • توسعه فعالیت و ادامه مشارکت در پروژه های بزرگ عمرانی کشور

  • حضور در بخش بازرگانی

  • همکاری با نیروهای متخصص و خبره و همچنین توانمند سازی و آموزش به نیروهای انسانی